ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВУСИК АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, який діє на підставі державної реєстрації суб’єкта господарської діяльності, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: дата запису 11.09.2018, номер запису 2 480 000 0000 213563, (далі – Виконавець) керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (далі – Покупці) укласти Договір публічної оферти (далі – «Договір»), з метою пошуку та/або придбання квитків на сайті https://nafta.theater (далі – «Сайт») на наступних умовах:
І. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ1. У цьому документі нижченаведені терміни використовуються однаково в однині і множині (якщо інше не випливає зі змісту терміну та/або визначення) у наступних значеннях:1.1. Ануляція – видалення Квитків із Замовлення з автоматичним переведенням їх у вільний продаж. Замовлення, не оплачене в Період дії броні, анулюється автоматично по закінченні Періоду дії броні (якщо інше не передбачено додатковою інформацією на сайті).1.2. Бронь – сформоване Замовлення, що знаходиться в режимі очікування оплати Покупцем.1.3. Виконавець – фізична-особа підприємець Вусик Артем Олександрович, що має право здійснювати організацію та проведення Заходу, бере на себе зобов’язання з продажу Квитків Покупцям та здійснює діяльність у розповсюдженні квитків, через Сайт.1.4. Електронний квиток (квиток) – документ, сформований (згенерований) Сайтом на електронному носії (в електронному вигляді), що засвідчує право Покупця на перегляд та прослуховування Заходу, що містить штрих-код, номер замовлення, інформацію про найменування, дату, час, місце проведення Заходу, вартість послуги відвідування Заходу та суму Сервісного збору, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру.1.5. Замовлення – один або кілька Квитків на один Захід, обраних Покупцем на Сайті та об’єднаних на Сайті єдиним ідентифікаційним номером.1.6. «Захід» – культурно-видовищний захід, у тому числі театральний спектакль, циркова вистава, концерт, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, спортивне змагання, екскурсія, а також будь-яка інша подія, відвідування якої можливо тільки після пред’явлення спеціального документа — Квитка та/або Електронного квитка.1.7. Оферта – дійсний договір продажу квитків на культурно-видовищні заходи (Договір Публічної оферти продажу квитків на культурно-видовищні заходи ФОП Вусик А. О.), опублікований за електронною адресою https://nafta.theater.1.8. Період дії броні – період часу з моменту оформлення Замовлення до моменту вчинення оплати Замовлення, встановлений для кожного Заходу окремо, протягом якого Квитки, включені в Замовлення, недоступні для використання іншими особами, крім Покупця цього Замовлення протягом всього Періоду дії броні.1.9. Покупець – фізична або юридична особа, яка використовує послуги з бронювання, оформлення та купівлі Квитків на умовах дотримання цієї Оферти.1.10. Платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому Законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка Покупця або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором;1.11. Платіжна система – банк/учасник платіжної системи/оператор послуг платіжної інфраструктури, що на договірній основі з Виконавцем забезпечує приймання та переказ платежів з використанням реквізитів платіжних карток Покупців за Послуги продажу Електронних квитків Покупцям.1.12. Сайт – відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний веб-сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою https://nafta.theater, разом з усіма його функціональними можливостями, сторінками, графікою тощо, призначений для отримання послуг з пошуку Заходу, його найменування, дати, часу, місця проведення, бронювання, продажу електронних квитків на цей Захід та інших послуг1.13. Сервісний збір – грошові кошти, що додатково стягуються з Покупця при реалізації Квитків за надавані Виконавцем послуги бронювання та оформлення квитків, нерозривно пов’язані з процедурою продажу квитків за допомогою платіжної системи Wayforpay. 1.14. Сторони – Сторонами Договору публічної оферти є Виконавець та Покупець.
ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Ця Оферта регламентує умови і порядок продажу Квитків, а також права та обов’язки, що виникають у зв’язку з цим у Виконавця і Покупця.2.2. Продаж Квитків Покупцеві проводиться виключно на умовах цієї Оферти і лише в разі повного і беззастережного прийняття умов цієї Оферти Покупцем (акцепту Оферти). Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах не допускається.2.3. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж Квитків, не проводиться. Придбані Покупцем Квитки не можуть бути повернуті, в тому числі в разі відмови Покупця на підставі незгоди Покупця з умовами цієї Оферти після акцепту її умов та оплати Квитка. Повернення коштів за придбані Покупцем Квитки можливе лише в порядку і на умовах, встановлених цією Офертою.2.4. Виконавець має право вносити зміни в справжню Оферту, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються своєчасно і знаходяться в загальному доступі в мережі Інтернет. Використання Покупцем послуг Виконавця після внесення змін до тексту Оферти означає акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.2.5. Виконавець має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця у разі порушення останнім умов цієї Оферти та інших правил.2.6. Ця Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Виконавця (https://nafta.theater) і діє безстроково до моменту її скасування (відкликання) у визначеному чинним законодавством порядку.
ІІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Предметом цієї Оферти є надання Покупцеві послуг з бронювання, оформлення і продажу Електронних квитків на Заходи в порядку і на умовах, передбачених цією Офертою (далі по тексту — Послуги).3.2. Покупець може діяти в межах Договору від свого імені та на свою користь та/або від імені третьої сторони та на її користь. У останньому випадку Покупець діє виключно в межах повноважень, наданих йому третьою стороною.3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297–VI від 01.06.2010 р, Покупець визнає і погоджується з наданням Виконавцеві своїх персональних даних, а рівнозначно із цим і персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Виконавцем в процесі оформлення та продажу Електронного квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім’я, по-батькові, дата, народження, стать, контактний номер телефону, місто та адреса електронної пошти, інші персональні дані, необхідні з метою виконання цього Договору. Збір, обробка та зберігання персональних даних Покупця здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Покупець дає Виконавцеві право на обробку його персональних даних у зв’язку з наданням Покупцю Послуг, обумовлених цією Офертою, в тому числі у цілях отримання в подальшому Покупцем рекламних повідомлень про Заходи, квитки на які реалізуються Виконавцем. Покупець дає право Виконавцю на відправку йому рекламних повідомлень і розсилок з використанням sms-повідомлень, електронної пошти, будь-яких меседжерів.У зв’язку з тим, що збір, обробка та зберігання персональних даних Покупця здійснюється у зв’язку з виконанням цього договору, укладеного на умовах цієї Оферти, додаткова згода Покупця на обробку його персональних даних в окремій письмовій чи іншій формі не потрібна.Термін збирання, обробки, зберігання та використання наданих персональних даних — безстроково. Покупець погоджується і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, є добровільно наданими Покупцем і третіми особами при оформленні Квитка, і всі ці особи вважаються такими, що ознайомлені та згодні з умовами цієї Оферти.
IV. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ
4.1. Ця оферта вважається основним документом в офіційних взаємовідносинах між Покупцем і Виконавцем з купівлі-продажу Квитків. Прийняття Покупцем цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного вчинення Покупцем дій, зазначених у п. 4.3. цієї Оферти (акцепт Оферти). Вчинення акцепту Покупцем цієї Оферти проводиться добровільно і рівнозначно укладенню письмового договору (ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України).4.2. До моменту здійснення акцепту Оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється шляхом послідовного вчинення наступних дій:а) звернення до сайту Виконавця; б) вибір конкретного Заходу та квитка з наявних на момент звернення Покупця;в) ознайомлення з усіма умовами цієї Оферти;г) ознайомлення з віковими обмеженнями конкретних Заходів (якщо такі є);ґ) бронювання Квитка та/або його оплата в порядку, визначену цієї Офертою.4.4. Після здійснення всіх дій, зазначених у пункті 4.3. цієї Оферти, Покупець, проводить оплату Замовлення в терміни, передбачені правилами оплати для конкретного Заходу.4.5. Після вчинення оплати Замовлення Покупець або самостійно роздруковує Електронний квиток, або здійснює збереження Електронного квитка в пам’ять технічного (мобільного/телефонного) пристрою, що належить Покупцеві з метою його подальшого пред’явлення для участі у Заході.4.6. Відповідно до положень пункту 4.5. цієї Оферти Покупець може отримати Електронний квиток за допомогою його відправки Виконавцем на вказану Покупцем адресу електронної пошти. Відправлення Електронного квитка здійснюється лише за умови виконання Покупцем зобов’язання з повної оплати вартості Електронного квитка і Сервісного збору на умовах, визначених Сайтом.

V. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ
5.1. Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-яким із способів, запропонованих Виконавцем, інформація про які знаходиться на Сайті Виконавця.5.2. Платіж визнається вчиненим Покупцем з момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.5.3. У разі оплати Замовлення банківською картою на сайті Виконавця, Покупець зобов’язаний використовувати банківську карту, випущену на ім’я Покупця. У разі невиконання цієї умови саме Покупець несе юридичну відповідальність за вчинення відповідних дій та здійснення оплати з використанням платіжної картки чи платіжної системи третьої особи. Виконавець за будь-яких обставин не несе майнової чи іншої юридичної відповідальності за рішення, дії чи бездіяльність Покупця.5.4. Електронний квиток може бути отриманий Покупцем тільки за умови формування Замовлення самостійно Покупцем або за його дорученням його представником безпосередньо на сайті Виконавця та оплати замовлення тільки за допомогою банківської карти або іншим безготівковим способом, інформація про які наведена на сайті Виконавця.5.5. Після оплати Замовлення згідно п. 5.2. цієї Оферти Замовлення вважається проданим і у Покупця виникає право на отримання доступу до Заходу.5.6. При несплаті замовлення протягом Періоду дії броні Замовлення вважається непроданим і анулюється.
VI. ПОВЕРНЕННЯ КВИТКІВ
6.1. Відповідно до Розділу Х Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затвердженій Наказом Міністерства юстиції України від 07.07.1999 р., № 452, у разі скасування, переносу або зміни заходу відвідувачі (глядачі, слухачі) мають право повернути попередньо придбані квитки. Повернення коштів відвідувачам (глядачам, слухачам) проводиться організаторами заходу з пред’явленням документа, що посвідчує особу (паспорта, військового квитка, студентського квитка, посвідчення водія, службового посвідчення).6.2. Інших підстав повернення попередньо придбаних квитків, окрім як у разі скасування, переносу або зміни заходу, не передбачено.6.3. Повернення вартості Сервісних послуг не проводиться.6.4. Покупець підтверджує і погоджується з тим, що порядок і підстави повернення вартості Електронного квитка, до нього доведені в повному обсязі, йому відомі, зрозумілі і він з ними погоджується.

VII. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
7.1. Покупець має право:7.1.1. Самостійно з інших відкритих джерел наводити довідки про ціну Електронних квитків на Заходи та сервісних послуг інших офіційних квиткових операторів при ухваленні рішення про придбання Квитків у Виконавця.7.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Квитків та іншу інформацію щодо Заходів, якою володіє Виконавець, з використанням мережі Інтернет та іншими способами, зазначеними на Сайті Виконавця. 7.1.3. Обирати спосіб оплати Електронного квитка із запропонованих Виконавцем на Сайті способів.7.1.4. За своїм вибором придбати Електронний квиток на Захід.7.2. Покупець зобов’язаний:7.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами покупки Електронних квитків та умовами цієї Оферти та прийняти їх у визначеному цієї Офертою порядку при здійсненні покупки Електронного квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін відповідно до цієї Оферти.7.2.2. При оформленні Замовлення надати вірну, точну і повну інформацію про себе. Покупець стверджує, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Виконавцю. Покупець стверджує та погоджується з тим, що не має жодних претензій до Виконавця за некоректно оформлене Покупцем з використанням Сайту Виконавця Замовлення, так як сам не переконався в його коректності під час здійснення оформлення замовлення.7.2.3. Оплатити у повному обсязі вартість оформленого Замовлення перед тим, як оформлювати наступне Замовлення.
7.3. Виконавець має право:7.3.1. Вимагати від Покупця повного дотримання всієї процедури оформлення/оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Оферті.7.3.2. При відмові Покупця прийняти цю Оферту на викладених у ній умовах відмовити Покупцеві в продажі йому Електронного квитка.7.3.3. Вимагати від Покупця повної оплати Електронного квитка перед тим, як здійснити продаж Електронного квитка.7.3.4. Анулювати оформлене Замовлення, якщо воно не буде оплачене в Період дії броні. Анульоване Замовлення не може бути відновлено для повторної оплати, окрім як шляхом створення Покупцем нового Замовлення.7.3.5. При недотриманні Покупцем будь-якого з пунктів Оферти відмовити йому в подальшому наданні послуг.7.4. Виконавець зобов’язаний:7.4.1. Надавати Покупцю:- необхідну інформацію про конкретні Заходи;- необхідну інформацію про дати, місце і час повернення коштів за придбані Електронні квитки в разі скасування/заміни/переносу Заходу;- інструкції для оформлення/оплати/отримання Електронного квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Виконавець публікує на Сайті.7.4.2. Дотримуватися правил збирання, обробки та використання персональних даних Покупця, встановлених чинним законодавством та цієї Офертою.7.4.3 Направити Електронний квиток на електронну пошту Покупця, вказану ним при оформленні Замовлення.
VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
8.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.8.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань Сторона Договору, повинна офіційно повідомити про такий факт іншу Сторону у триденний строк з моменту виявлення таких обставин.
ІХ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ9.1. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.
Х. НЕПЕРЕБОРНА СИЛА10.1. Сторони домовилися про те, що у разі неможливості виконання (належного виконання) Стороною зобов'язань за Договором в результаті настання для неї надзвичайних та невідворотних обставин (непереборної сили) а саме: повені, землетрусу, паводку, пожежі, диверсії, військових дій, епідемії, пандемії, введення карантину, надзвичайного стану, надзвичайної ситуації, а також інших видів форс-мажорних обставин, які можуть мати місце на території України, таких як: непередбачені політичні дії, екологічні катастрофи, воєнні дії, у тому числі бойові (учбові), страйки, національні та еміграційні хвилювання, рішення органів влади, зміни національного законодавства, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Сторін, що виникли після укладення даного Договору, ця Сторона звільняється від відповідальності за таке невиконання (неналежне виконання) зобов'язань за Договором. 10.2. Належним доказом наявності у Сторони обставин непереборної сили будуть вважатись сертифікати, що видаються регіональною торгово-промисловою палатою (за місцезнаходженням Сторони, у якої настали зазначені обставини). 10.3. Неплатоспроможність Покупця не може бути форс-мажорними обставинами.
ХІ. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯСторони засвідчують і гарантують один перед одним, що на моментпідписання Сторонами даного Договору:на Сторін не поширюється дія економічних Санкцій*;Сторони не співпрацюють і не вступають у відносини контролю з особами, на яких поширюється дія Санкцій;Сторони не співпрацюють із громадянами, біпатридами, особами без громадянства, іноземними особами, юридичними особами-резидентами чи нерезидентами незалежно від форми власності та належності, які співпрацюють з державою-агресором, окупаційними адміністраціями, публічно заперечують чи підтримують здійснення збройної агресії рф проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, та які не зупинили чи не припинили здійснення своєї економічної (зокрема господарської) діяльності на території рф в період дії воєнного стану в Україні, введеного у зав’язку із здійсненням збройної агресії рф проти України.Сторони повністю приймають відповідальність за дотримання гарантій і вимог даного розділу Договору і зобов’язуються надати дозвільні документи уповноважених офіційних органів у разі здійснення операції з особами, на яких поширюються законодавчі обмеження.Сторони зобов’язуються виконувати цей Договір і вести пов’язану з ним діяльність відповідно до найвищих стандартів ділової етики і нетерпимості до шахрайства, хабарництва та корупції:Сторони зобов’язуються дотримуватися і забезпечити дотримання всіх стандартів та принципів антикорупційної політики, законів, які повинні застосовуватися, включно з законами про протидію корупції та хабарництву, відмиванню капіталів і економічних санкцій (далі «Антикорупційне законодавство»), (i) своїм Персоналом **, також, як і його філіями чи представництвами і Персоналом цих філій чи представництв.Сторони зобов’язуються забезпечити відсутність конфлікту інтересів (реального або потенційного) при укладенні та протягом дії цього Договору, і повідомляти іншу Сторону про наявність або потенційну можливість виникнення конфлікту інтересів негайно, як тільки Стороні стало про них відомо.Сторони стверджують і гарантують, що ні Персонал Сторін (у разі його наявності), ні пов’язані особи Сторін не є державними службовцями або працівниками урядового апарату відповідної країни або будь-якої державної служби чи відділу; особою, яка офіційно працює на уряд, близьким родичем кого-небудь з перерахованих вище осіб, і зобов'язуються повідомити негайно, як тільки виникне даний факт.Сторони (включно з його Персоналом, у разі його наявності) приймають на себе зобов’язання під час дії цього Договору не пропонувати, не давати, не обіцяти або узгоджувати виконання представникам іншої Сторони або їх близьким особам, прямо або побічно будь-яких грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, робіт, нематеріальних активів, іншої вигоди, яку обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав (неправомірна вигода), з метою отримання, виконання чи стимулювання до отримання / виконання неправомірних / необґрунтованих переваг на свою користь.Сторони не використовуватимуть кошти і/або майно, отримані за цим Договором, з метою фінансування або підтримки будь-якої діяльності, яка може порушити Антикорупційне законодавство.У разі порушення Стороною (включаючи її працівників, посадових осіб тощо) своїх зобов’язань, тверджень, гарантій, обов’язків, які вказані в даному розділі Договору, інша Сторона має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, попередньо письмово повідомивши про це, і вимагати відшкодування заподіяних таким порушенням збитків, шкоди.Санкції * - Санкції Ради безпеки ООН, Відділу з контролю за іноземними активами Державного казначейства США, Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки США, Державного департаменту США, Європейського Союзу, України, Великобританії або будь-якої іншої країни чи організації, рішення і акти якої є юридично обов'язковими.Персонал ** - співробітники чи посадові особи Сторони Договору, а також будь-хто з осіб, які працюють на Сторону або діють від її імені (наприклад: агенти, брокери, дистриб'ютори, субпідрядники, учасники спільного підприємства). 
ХІІ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, АВТОРСЬКІ ПРАВА
12.1. Усі матеріали (текстова інформація, графічні зображення тощо), викладені на Сайті, належать Виконавцю на праві інтелектуальної власності.12.2. Здійснюючи покупку Електронного квитка на Захід через Сайт, Покупець підтверджує свою повну цивільну дієздатність та дає згоду на обробку своїх персональних даних.12.3. Покупець надає згоду та підтверджує, що дані, вказані ним при придбанні Електронного квитка правдиві, і Покупець має право вказувати їх при купівлі Квитка та залишати для подальшої обробки, збереження та використання, у тому числі, але не обмежуючись, для:- передачі їх третій стороні, яка тим чи іншим чином пов’язана з цим Договором, або з метою його повного виконання;- додаткового інформування Покупця про виконання замовлення, зміни в його умовах;- подальшої обробки замовлень Покупця;- надання Покупцю рекламних повідомлень у спосіб, визначений цією Офертою, навіть після повного виконання Замовлення та цього Договору.12.4. Виконавець зобов’язується не використовувати персональні дані Покупця для розсилки матеріалів, що не мають відношення до послуг, які надаються Виконавцем, не передавати персональні дані третім особам, якщо це не є необхідним для виконання цього Договору, та не використовувати їх з іншою метою, ніж визначеною цією Офертою.12.5. Покупець підтверджує свою згоду з тим, що несе особисту відповідальність за надану для збереження, обробки та використання конфіденційну інформацію.12.6. Персональні дані, отримані Виконавцем в результаті здійснення Покупцем замовлень через Сайт, зберігається згідно з чинним законодавством.12.7. Виконавець залишає за собою право використовувати та розкривати інформацію про Покупця або про його замовлення, на умовах дотримання конфіденційності відповідно до чинного законодавства.
ХІІІ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
13.1. Вказана Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Виконавця (https://nafta.theater) і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до цієї Оферти.13.2. Договір вважається укладеним з моменту акцепту Оферти, яка здійснюється в порядку, визначеному 4.3. та/або шляхом проставляння відмітки-погодження в графі «Я згоден(а) з Договором публічної оферти» або натискання кнопки «Перейти до оплати», та діє до моменту повного виконання Сторонами зобов’язань цього Договору.
XIV. ІНШІ УМОВИ
 Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.Сторони підтверджують, що цей Договір не носить характеру фіктивного, або удаваного правочину, їх волевиявлення при укладенні даного Договору є вільним і відповідає їх внутрішній волі, Договір спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, Договір укладається Сторонами не внаслідок помилки, обману, чи насильства, не в результаті зловмисної домовленості представників Сторін, не під впливом тяжкої обставини.Сторони підтверджують, що ними досягнуто згоди щодо всіх істотних умов цього Договору і жодна із Сторін не буде посилатися на не досягнення згоди щодо всіх істотних умов Договору як на підставу визнання його недійсним чи не укладеним.
XV. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВУСИК АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,ідентифікаційний номер: 3226807275,паспорт серії МH № 689778, виданий: Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, дата видачі: 23.06.2004 року, адреса: м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, буд. 59, кв.37,р/р UA033515330000026001035908753в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 351533